01 xe ô tô nhãn hiệu: Kia, số loại: Sonet, màu sơn: Trắng, biển kiểm soát: 98A-567.14, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 98030157 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/11/2022.

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu: Kia, số loại: Sonet, màu sơn: Trắng, biển kiểm soát: 98A-567.14, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 98030157 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/11/2022. Tài sản này được thế chấp để đảm Read more…

01 xe ô tô nhãn hiệu: Kia, số loại: Cerato; màu sơn: Đỏ, biển kiểm soát: 30F-569.46. Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 29046354 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/04/2021, đứng tên Nguyễn Tạo Phương

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu: Kia, số loại: Cerato; màu sơn: Đỏ, biển kiểm soát: 30F-569.46. Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 29046354 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/04/2021, đứng tên Nguyễn Tạo Phương. Read more…

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Vios E; màu sơn: Trắng; BKS: 95A-041.97; số khung: 9F35J5042582; số máy: 2NRX333437; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018857 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2018, đứng tên Bùi Thị Xuân Hương

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Vios E; màu sơn: Trắng; BKS: 95A-041.97; số khung: 9F35J5042582; số máy: 2NRX333437; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018857 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2018, đứng tên Read more…

01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Focus; màu sơn: Bạc; BKS: 60A-207.19; số khung: FCAMEBR08504; số máy: PNDB08504; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 028195 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/04/2015, đứng tên CTTNHH MTV TMDVKT Miền Tây

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Focus; màu sơn: Bạc; BKS: 60A-207.19; số khung: FCAMEBR08504; số máy: PNDB08504; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 028195 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/04/2015, đứng tên CTTNHH Read more…

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Vios E; màu sơn: Trắng; BKS: 95A-041.97; số khung: 9F35J5042582; số máy: 2NRX333437; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018857 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2018, đứng tên Bùi Thị Xuân Hương

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Vios E; màu sơn: Trắng; BKS: 95A-041.97; số khung: 9F35J5042582; số máy: 2NRX333437; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018857 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 23/07/2018, đứng tên Read more…

01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu Mazda, số loại: BT-50; màu sơn: Xanh; BKS: 60C-405.99; số khung: MM7UR4DD4JW741900, số máy: P4AT2467474; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 092814 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/02/2018, đứng tên Vũ Thị Ninh 1982

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu Mazda, số loại: BT-50; màu sơn: Xanh; BKS: 60C-405.99; số khung: MM7UR4DD4JW741900, số máy: P4AT2467474; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 092814 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp Read more…

01 xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes Benz C250; màu sơn: Trắng; BKS: 90A-066.82; số khung: RLMWF4FX6GV002290, số máy: 27492030671572; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014889 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 29/05/2018, đứng tên Trương Huy Đại 1990

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes Benz C250; màu sơn: Trắng; BKS: 90A-066.82; số khung: RLMWF4FX6GV002290, số máy: 27492030671572; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014889 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 29/05/2018, đứng tên Read more…

01 xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai; số loại: Elantra; màu sơn: Trắng; BKS: 14A – 442.89; số khung: 41CBKN018931; số máy: G4FGKU249861; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 079991 do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 09/01/2020, đứng tên Đinh Minh Quyết

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai; số loại: Elantra; màu sơn: Trắng; BKS: 14A – 442.89; số khung: 41CBKN018931; số máy: G4FGKU249861; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 079991 do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 09/01/2020, đứng tên Read more…

01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Focus; màu sơn: Bạc; BKS: 60A-207.19; số khung: FCAMEBR08504; số máy: PNDB08504; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 028195 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/04/2015, đứng tên CTTNHH MTV TMDVKT Miền Tây

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Focus; màu sơn: Bạc; BKS: 60A-207.19; số khung: FCAMEBR08504; số máy: PNDB08504; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 028195 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/04/2015, đứng tên CTTNHH Read more…