Thông báo dừng toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc đấu giá tài sản (Theo Quy chế cuộc đấu giá số 38/2022)

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng đang thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 38/2022/HĐĐG-ĐGTH ngày 10/6/2022 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Căn cứ Read more…

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng tổ chức thành công buổi công bố giá tài sản thi hành án dân sự ngày 15/4/2022

Ngày 15/4/2022, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20 ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng tổ chức thành công buổi công bố giá tài sản là: Read more…