Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thửa đất số: 3762, tờ bản đồ số: 12

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thửa đất số: 3762, tờ bản đồ số: 12. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1306, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1306, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở Read more…

01 xe ô tô nhãn hiệu: Kia, số loại: Sonet, màu sơn: Trắng, biển kiểm soát: 98A-567.14, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 98030157 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/11/2022.

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu: Kia, số loại: Sonet, màu sơn: Trắng, biển kiểm soát: 98A-567.14, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 98030157 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/11/2022. Tài sản này được thế chấp để đảm Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 216, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 216, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xóm 18, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xóm 18, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thửa đất số: 547, tờ bản đồ số: 6, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, thửa đất số: 104-1, tờ bản đồ số: 24, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu 2, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ thực tế: Số 191 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu 2, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ thực tế: Số 191 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thửa đất số: 134, tờ bản đồ số: 9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thửa đất số: 3762, tờ bản đồ số: 12. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Read more…

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1306, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1306, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở Read more…